Logistička podrška u sprovođenju kliničkih ispitivanja

 • sigurnost-beograd-logisticka-podrska
 • hladni-lanac-vetprom
 • vetprom-logisticka-podrska
 • sigurnost-logisticka-podrska-za -cro
 • hladni-lanac-logisticka-podrska
 • vetprom-beograd-hladni-lanac
 • sigurnost-logisticka-podrska-za -cro-vetprom
 • vetprom-export-import
 • sigurnost-vetprom
 • sigurnost-vetprom-export-import
 • Savremeno ambijentalno skladište, dizajnirano u skladu sa smernicama Dobre Distributivne i Dobre Skladisne prakse, opremljeno savremenim sistemima klimatizacije i monitoringa kao i posebno dizajniranim poličnim regalima, omogućava skladištenje lekova i medicinskih sredstava po najvišim standardima.Postoji nekoliko namenski odvojenih prostora u okviru skladišta jasno obeleženih za čuvanje posebnih kategorija lekova: psihotropnih lekova, citostatika, lekova u tranzitu, lekova u karantinu i dr.

 • Tokovi materijala i ljudi su u skladu sa savremenim zahtevima regulative iz oblasti distribucije lekova.
  Propisane granične vrednosti temperature u ambijentalnom delu magacina su 15-25°C.Skladišni kapaciteti Vetprom-a omogućavaju prikupljanje, povraćaj i skladištenje neiskorišćenih/iskorišćenih lekova i medicinskih sredstava sa istraživačkih centara.
  Takvi lekovi se čuvaju u posebno izdvojenom i označenom delu skladišta u kraćem vremenskom periodu a zatim se pristupa organizaciji izvoza ili uništenja istih, u skladu sa lokalnom regulativom i zahtevima Sponzora.
 • Lekovi se osim u ambijentalnim uslovima skladište i u hladnim komorama koje su validirane, a njihov rad je u potpunosti automatizovan i nezavisan.
  Ispred svih hladnih komora se nalazi predkomora koja štiti hladne komore od nekontrolisanog upada toplijeg vazduha i obezbeđuje stabilne temperaturne uslove u hladnim komorama.
  Propisane granične vrednosti temperature u hladnim komorama su 2-8°C.
 • Monitoring temperature i relativne vlage se ostvaruje preko validiranog softvera VTP µSCADA koji je u skladu sa standardom 21CFR part 11.
  Vrši se kontinuirano praćenje temperature i vlage 24h/7 dana u nedelji a sistem za svako odstupanje, od propisanih graničnih vrednosti, automatski obaveštava odgovorne osobe u Vetprom-u, kako bi one mogle pravovremeno da reaguju.Kontrolisanje i kalibracija mernih instrumenata, opreme, senzora i kompletnog monitoring sistema se obavlja periodično, i regulisano je internim procedurama. Sertifikat o etaloniranju izdaje akreditovana laboratorija.
 • Transport robe ostvarujemo sopstvenim validiranim dostavnim vozilima prilagođenim za prevoz farmaceutskih proizvoda. Tovarni prostor vozila je termoizolovan i poseduje uređaje za održavanje propisanih temperaturnih režima u toku transporta, u svim vremenskim uslovima (i zimi i leti).Ugradnjom termografa sa štampačem u samom vozilu, omogućeno je štampanje temperaturnog opsega u kom se nalazila roba tokom transporta.
  Robu mogu da prate validirani digitalni merači temperature, koji se postavljaju uz sam lek, kako bi promena temperature dodatno bila kontrolisana i dokumentovana odgovarajucim zapisom.
 • U slučaju nestanka struje automatski se uključuje agregat, koji obezbeđuje neprekidno napajanje strujom hladnih komora, sistema za klimatizaciju i sistema za monitoring temperature i relativne vlažnosti vazduha u magacinu.Promene u režimu rada agregata i stanja elektro napajanja svih važnih sistema se prate daljinskim putem, direktnom komunikacijom preko poruka putem mobilnih telefona, sa zaposlenima zaduženim za sprovođenje hitnih intervencija u slučaju potrebe.Sistem kontrole pristupa, protiv požarni sistem, protiv-provalni sistem kao i 24/7 video-monitoring svih bezbednosnih sistema na objektu (video kamere, alarmni sistemi i dr.) obezbeđuju sigurno i bezbedno skladište.Neprekidno napajanje svih važnih sistema, daljinska kontrola i pristup sistemima uz fizičko obezbedenje zastitnim rešetkama i sigurnosnim bravama dodatno su obezbeđenje skladišnog prostora.