Services

naslov

tekst
 • Logistička podrška u sprovođenju kliničkih ispitivanja

  Logistička podrška u sprovođenju kliničk

  • Savremeno ambijentalno skladište, dizajnirano u skladu sa smernicama Dobre Distributivne i Dobre Skladisne prakse, opremljeno savremenim sistemima klimatizacije i monitoringa kao i posebno dizajniranim poličnim regalima, omogućava skladištenje lekova i medicinskih sredstava po najvišim standardima.Postoji nekoliko namenski odvojenih prostora u okviru skladišta jasno obeleženih za čuvanje posebnih kategorija lekova: psihotropnih lekova, citostatika, lekova u tranzitu, lekova u karantinu i dr.
  (више…)

 • Skladištenje i transport

  Skladištenje i transport

  • Savremeno ambijentalno skladiste, dizajnirano u skladu sa smernicama Dobre Distributivne i Dobre Skladišne prakse, opremljeno savremenim sistemima klimatizacije i monitoringa kao i posebno dizajniranim poličnim regalima, omogućava skladištenje lekova i medicinskih sredstava po najvišim standardima. Propisane granične vrednosti temperature u ambijentalnom delu magacina su 15-25°C.
  (више…)

 • Konsalting iz oblasti lokalne regulative

  Konsalting iz oblasti lokalne regulative

  Dugogodišnje iskustvo i stručna pomoć u tumačenju zakonske regulative iz oblasti spoljne trgovine kao i carinskog poslovanja, nas izdvaja od konkurencije.   (више…)

 • Arhiviranje dokumentacije

  Arhiviranje dokumentacije

  U zavisnosti od zahteva sponzora, dokumentacija kliničkih studija se čuva u određenom vremenskom periodu u posebno predviđenom prostoru. (више…)