Search
Close this search box.

Arhiviranje

Arhiviranje dokumentacije

U zavisnosti od zahteva sponzora, dokumentacija kliničkih studija se čuva u određenom vremenskom periodu u posebno predviđenom prostoru.

Obezbedili smo protivpožarne ormane za čuvanje tekuće dokumentacije kao i centralnu arhivu koja se nalazi u potpuno odvojenom delu skladišta, opremljenu u skladu sa svim zahtevima iz oblasti protiv požarnosti.

U centralnoj arhivi je predviđen poseban sistem klimatizacije koji obezbeđuje konforne uslove za dugoročno i kvalitetno čuvanje dokumentacije u skladu sa zahtevima klijenata i smernicama dobre dokumentacione prakse.