O nama

O kompaniji Vetprom

U našoj kompaniji zaposleni brinu za svaki aspekt u lancu snabdevanja – od uvoza lekova, preko transporta i skladištenja, do izvoza neiskorišćenih lekova i uništenja farmaceutskog otpada u skladu sa važećom regulativom.

Osnovni cilj kompanije Vetprom export-import je negovanje partnerstva sa korisnicima. Glavna aktivnost kompanije Vetprom export-import je pružanje logističke podrške pri sprovođenju kliničkih studija u Srbiji. Sve aktivnosti su definisane internim procedurama kojih se svi zaposleni pridržavaju.

Kvalitetom dobre distributivne prakse (GDP) i poštovanjem principa dobre kliničke prakse (GCP) obezbeđujemo kvalitet proizvoda i usluga koji će našu firmu učiniti pouzdanim i prepoznatljivim partnerom.

Savremenim tehnološkim rešenjima i opremom, dobrom organizacijom, efikasnim sistemom obezbeđenja kvaliteta i stručnim i sposobnim kadrovima ostvarujemo kvalitet naših proizvoda i usluga po najstrožim normama i posebnim zahtevima klijenata.


Misija

Naša misija je konstantno unapređenje sistema menadžmenta kvaliteta i kontinuirane edukacije zaposlenih u svim vrstama usluga koje pružamo kao i održavanje adekvatnog prometa lekova i medicinskih sredstava uz očuvanje kvaliteta proizvoda.

 

Sledimo vrednosti dobre distributivne i dobre kliničke prakse, i to za:

 

  • Korisnike - visok kvalitet usluga u distribuciji lekova
  • Proizvođače - pružanjem stručnog nadzora skladištenja i distribucije lekova i medicinskih sredstava
  • Istraživače (CRO) - kvalitetnom i blagovremenom isporukom lekova i medicinskih sredstava
  • Sponzore - pružanjem visokosofisticiranog sistema praćenja distribucije lekova i korišćenjem definisanih Standardnih Operativnih Procedura

 

Pridržavamo se pravih vrednosti i ukazujemo poštovanje našim klijentima.

 


Zašto odabrati nas?

Naša usluga je sigurna, precizna i tačna !

OBEZBEĐUJEMO visoki kvalitet usluge u distributivnom lancu - od uvoza, preko transporta i skladištenja, do izvoza neiskorišćenih lekova i uništenja farmaceutskog otpada uz poštovanje svih zahteva naših klijenata.

Stručni nadzor skladištenja i distribucije lekova

VRŠIMO stručni nadzor skladištenja i distribucije lekova i medicinskih sredstava koristeći validirane sisteme u skladu sa smernicama GxP.

Pružamo sve potrebne informacije !

PRUŽAMO pravovremeno sve potrebne informacije neophodne našim klijentima. Pravilno arhiviramo kompletnu dokumentaciju kliničkih studija u skladu sa smernicama dobre dokumentacione prakse

 

Vizija

Vizija naše kompanije je bezuslovni kvalitet, pružanje usluga koje zadovoljavaju najviše standarde i obezbeđenje kvaliteta proizvoda tokom distribucije do krajnih korisnika uz zadovoljstvo klijenata na tržištu Srbije.

 

Očekivanja klijenata ispunjavamo uz veliki trud i entuzijazam.

 

Našu viziju ostvarujemo:

 

  • Stalnim praćenjem novih propisa i regulative u oblasti Kliničkih ispitivanja
  • Kontinuiranim unapređenjem sistema upravljanja kvalitetom
  • Sinergijom aktivnosti sa poslovnim partnerima
  • Konstantnom edukacijom iz oblasti dobre distributivne prakse održavamo i unapređujemo znanje i svest zaposlenih
Mi ćemo uvek obezbediti informaciju koja će vam doneti poslovni uspeh.

 

 

Radni prostor i oprema

Poslovni objekat površine 300 m²  i skladišni prostor površine 420 m² se nalaze na istoj lokaciji na Novom Beogradu. Validiranim vozilima se ostvaruje brz i efikasan transport do istraživačkih centara. Radni prostor i oprema su adekvatni za odgovarajuće čuvanje i distribuciju lekova i medicinskih sredstava.

Monitoring temperature i vlage se ostvaruje preko validiranog softvera VTP µSCADA koji je u skladu sa standardom 21CFR part 11. Vrši se kontinuirano praćenje temperature i vlage 24h/7 dana u nedelji, a sistem za svako odstupanje, od propisanih graničnih vrednosti, automatski obaveštava odgovorne osobe u Vetprom-u, kako bi one mogle pravovremeno da reaguju.

Kontrolisanje i baždarenje mernih instrumenata, opreme, senzora i kompletnog monitoring sistema se obavlja periodično, i regulisano je internim procedurama. Sertifikat o etaloniranju izdaje akreditovana laboratorija.

Propisane granične vrednosti temperature i relativne vlage u magacinu su:

- Hladne komore: temperatura 2-8°C
- Ambijentalna temperatura: 15-25°C
- Ambijentalna relativna vlaga: do 60%

Hladne komore su validirane, a njihov rad je u potpunosti automatizovan. Ostali sistemi: sistem kontrole pristupa, 24/7 video nadzor, protivpožarni sistem kao i 24/7 fizičko i tehničko obezbeđenje doprinose sigurnom i bezbednom skladištu.

U slučaju nestanka struje automatski se uključuje agregat, koji obezbeđuje neprekidno napajanje strujom hladnih komora, sistema za klimatizaciju i sistema za monitoring temperature i relativne vlažnosti vazduha.

Istorijat

 

Temelji sadašnje kompanije postavljeni su 13.02.1946. kada je Uredbom države osnovan Vetprom kao Zemaljsko preduzeće Srbije za promet veterinarskim materijalom.

Osnovna aktivnost je bila nabavka i distribucija svih lekova, vakcina, vitaminskih i drugih preparata za veterinarsku upotrebu.

Nakon pripajanja preduzeća Vetserum došlo je do značajnog razvoja. Odlukom Uprave za spoljnu trgovinu, preduzeće Vetprom je registrovano  za obavljanje poslova uvoza i izvoza medicinskih i farmaceutskih proizvoda, instrumenata i laboratorijskih hemikalija.

Ovim rešenjem otvoreno je novo poglavlje u radu i razvoju - poslovanje lekovima i medicinskim sredstvima za humanu medicinu.

Osnivanjem posebnog ogranka pod imenom Vetprom export-import ostvarena je saradnja sa mnogobrojnim stranim kompanijama.

 

Od 2005. godine, Vetprom export-import postaje privatna kompanija.

Uz zadržavanje osnovne delatnosti kompanije (snabdevanje lekovima i uvoz-izvoz sirovina i gotovih lekova) uspeli smo da svoje usluge proširimo i na polje pružanja kvalitetne logističke podrške kliničkim ispitivanjima u Srbiji.

 

Od 2009. godine, nastaje velika ekspanzija i preorijentacija firme Vetprom na polju pružanja kompletne logističke podrške za klinička ispitivanja uz kontinuiranu edukaciju zaposlenih i implementaciju svih relevantnih smernica dobre distributivne i skladišne prakse u interne procedure.

U 2009 godini Vetprom Export-Import je ISO sertifikovan od strane sertifikacionog tela TUV SUD Management Service i od tada posluje u skladu sa odgovarajućim ISO 9001 standardom.

Polovinom 2015. godine kompanija Vetprom export-import d.o.o. preselila se u novi prostor, modernog dizajna, sa najsavremenijom tehničkom opremom i kompletno opremljenim skladišnim prostorom površine 420 m2. Kompleks zadovoljava sve zahteve smernica dobre distributivne i skladišne prakse, a smešten je na Novom Beogradu, u ulici Surčinski put 1V.

Vetprom export import je danas kompanija otvorena za saradnju u vrlo širokom spektru usluga. Profesionalnim iskustvom u pružanju kompletne logističke podrške od uvoza, transporta, skladištenja, distribucije i izvoza proizvoda neophodnih za sprovođenje kliničkih ispitivanja postajemo veoma pouzdan i specijalizovan partner našim klijentima na polju kliničkih ispitivanja na teritoriji Srbije.

 

U ovoj godini Vetprom obeležava 2 jubileja - 70 godina postojanja i 10 godina aktivnog učešća u kliničkim ispitivanjima u Srbiji.

Rezultat dugogodišnjeg iskustva na domaćem tržištu je veliki broj zadovoljnih klijenata.