Search
Close this search box.

O kompaniji Vetprom

U našoj kompaniji zaposleni brinu za svaki aspekt u lancu snabdevanja – od uvoza lekova, preko transporta i skladištenja, do izvoza neiskorišćenih lekova i uništenja farmaceutskog otpada u skladu sa važećom regulativom..
Osnovni cilj kompanije Vetprom export-import je negovanje partnerstva sa korisnicima. Glavna aktivnost kompanije Vetprom export-import je pružanje logističke podrške pri sprovođenju kliničkih studija u Srbiji. Sve aktivnosti su definisane internim procedurama kojih se svi zaposleni pridržavaju.
Kvalitetom dobre distributivne prakse (GDP) i poštovanjem principa dobre kliničke prakse (GCP) obezbeđujemo kvalitet proizvoda i usluga koji će našu firmu učiniti pouzdanim i prepoznatljivim partnerom.
Savremenim tehnološkim rešenjima i opremom, dobrom organizacijom, efikasnim sistemom obezbeđenja kvaliteta i stručnim i sposobnim kadrovima ostvarujemo kvalitet naših proizvoda i usluga po najstrožim normama i posebnim zahtevima klijenata.

Misija

Naša misija je konstantno unapređenje sistema menadžmenta kvaliteta i kontinuirane edukacije zaposlenih u svim vrstama usluga koje pružamo kao i održavanje adekvatnog prometa lekova i medicinskih sredstava uz očuvanje kvaliteta proizvoda.

Sledimo vrednosti dobre distributivne i dobre kliničke prakse, i to za:

  • Korisnike – visok kvalitet usluga u distribuciji lekova
  • Proizvođače – pružanjem stručnog nadzora skladištenja i distribucije lekova i medicinskih sredstava
  • Istraživače (CRO) – kvalitetnom i blagovremenom isporukom lekova i medicinskih sredstava
  • Sponzore – pružanjem visokosofisticiranog sistema praćenja distribucije lekova i korišćenjem definisanih Standardnih Operativnih Procedura
Pridržavamo se pravih vrednosti i ukazujemo poštovanje našim klijentima.
Vetprom Export - Import

Vizija

Vizija naše kompanije je bezuslovni kvalitet, pružanje usluga koje zadovoljavaju najviše standarde i obezbeđenje kvaliteta proizvoda tokom distribucije do krajnih korisnika uz zadovoljstvo klijenata na tržištu Srbije.

 

Očekivanja klijenata ispunjavamo uz veliki trud i entuzijazam.

 

Našu viziju ostvarujemo:

 

  • Stalnim praćenjem novih propisa i regulative u oblasti Kliničkih ispitivanja
  • Kontinuiranim unapređenjem sistema upravljanja kvalitetom
  • Sinergijom aktivnosti sa poslovnim partnerima
  • Konstantnom edukacijom iz oblasti dobre distributivne prakse održavamo i unapređujemo znanje i svest zaposlenih

Mi ćemo uvek obezbediti informaciju koja će vam doneti poslovni uspeh.

Radni prostor i oprema

Poslovni objekat površine 300 m² i skladišni prostor površine 420 m² se nalaze na istoj lokaciji na Novom Beogradu. Validiranim vozilima se ostvaruje brz i efikasan transport do istraživačkih centara. Radni prostor i oprema su adekvatni za odgovarajuće čuvanje i distribuciju lekova i medicinskih sredstava..

Monitoring temperature i vlage se ostvaruje preko validiranog softvera VTP µSCADA koji je u skladu sa standardom 21CFR part 11. Vrši se kontinuirano praćenje temperature i vlage 24h/7 dana u nedelji, a sistem za svako odstupanje, od propisanih graničnih vrednosti, automatski obaveštava odgovorne osobe u Vetprom-u, kako bi one mogle pravovremeno da reaguju.

Kontrolisanje i baždarenje mernih instrumenata, opreme, senzora i kompletnog monitoring sistema se obavlja periodično, i regulisano je internim procedurama. Sertifikat o etaloniranju izdaje akreditovana laboratorija.

Propisane granične vrednosti temperature i relativne vlage u magacinu su:

– Ambijentalna temperatura: 15-25°C
– Hladne komore: temperatura 2-8°C
– Minusna komora: temperatura od (-25) – (-15)°C
– Ambijentalna relativna vlaga: do 60%

Hladne komore su validirane, a njihov rad je u potpunosti automatizovan. Ostali sistemi: sistem kontrole pristupa, 24/7 video nadzor, protivpožarni sistem kao i 24/7 fizičko i tehničko obezbeđenje doprinose sigurnom i bezbednom skladištu.


U slučaju nestanka struje automatski se uključuje agregat, koji obezbeđuje neprekidno napajanje strujom hladnih komora, sistema za klimatizaciju i sistema za monitoring temperature i relativne vlažnosti vazduha.

Zašto odabrati nas?

Naša usluga je sigurna, precizna i tačna

OBEZBEĐUJEMO visoki kvalitet usluge u distributivnom lancu - od uvoza, preko transporta i skladištenja, do izvoza neiskorišćenih lekova i uništenja farmaceutskog otpada uz poštovanje svih zahteva naših klijenata.

Stručni nadzor skladištenja i distribucije lekova

VRŠIMO stručni nadzor skladištenja i distribucije lekova i medicinskih sredstava koristeći validirane sisteme u skladu sa smernicama GxP.

Pružamo sve potrebne informacije

PRUŽAMO pravovremeno sve potrebne informacije neophodne našim klijentima. Pravilno arhiviramo kompletnu dokumentaciju kliničkih studija u skladu sa smernicama dobre dokumentacione prakse.

Istorijat

Temelji sadašnje kompanije postavljeni su 13.02.1946. kada je Uredbom države osnovan Vetprom kao Zemaljsko preduzeće Srbije za promet veterinarskim materijalom.

Osnovna aktivnost je bila nabavka i distribucija svih lekova, vakcina, vitaminskih i drugih preparata za veterinarsku upotrebu.

 

Nakon pripajanja preduzeća Vetserum došlo je do značajnog razvoja. Odlukom Uprave za spoljnu trgovinu, preduzeće Vetprom je registrovano  za obavljanje poslova uvoza i izvoza medicinskih i farmaceutskih proizvoda, instrumenata i laboratorijskih hemikalija.

Ovim rešenjem otvoreno je novo poglavlje u radu i razvoju – poslovanje lekovima i medicinskim sredstvima za humanu medicinu.

 

Od 2005. godine, Vetprom export-import postaje privatna kompanija.

Uz zadržavanje osnovne delatnosti kompanije (snabdevanje lekovima i uvoz-izvoz sirovina i gotovih lekova) uspeli smo da svoje usluge proširimo i na polje pružanja kvalitetne logističke podrške kliničkim ispitivanjima u Srbiji.

Od 2009. godine, nastaje velika ekspanzija i preorijentacija firme Vetprom na polju pružanja kompletne logističke podrške za klinička ispitivanja uz kontinuiranu edukaciju zaposlenih i implementaciju svih relevantnih smernica dobre distributivne i skladišne prakse u interne procedure.

U 2009. godini Vetprom Export-Import je ISO sertifikovan od strane sertifikacionog tela TUV SUD Management Service i od tada posluje u skladu sa odgovarajućim ISO 9001 standardom.

Polovinom 2015. godine kompanija Vetprom export-import d.o.o. preselila se u novi prostor, modernog dizajna, sa najsavremenijom tehničkom opremom i kompletno opremljenim skladišnim prostorom površine 420 m2. Kompleks zadovoljava sve zahteve smernica dobre distributivne i skladišne prakse, a smešten je na Novom Beogradu, u ulici Stopićeva 2a.

Vetprom export-import je danas kompanija otvorena za saradnju u pružanju kompletne logističke podrške od uvoza, transporta, skladištenja, distribucije i izvoza proizvoda neophodnih za sprovođenje kliničkih ispitivanja.

U ovoj godini Vetprom obeležava 2 jubileja – 75 godina postojanja i 15 godina aktivnog učešća u kliničkim ispitivanjima u Srbiji.

Rezultat dugogodišnjeg iskustva na domaćem tržištu je veliki broj zadovoljnih klijenata.