Skladištenje i transport

 • transport-i-distribucija-vetprom-beograd
 • usluzno-skladistenje-vetprom-beograd
 • vetprom-beograd-transport-i-distribucija
 • usluzno-skladistenje
 • Savremeno ambijentalno skladiste, dizajnirano u skladu sa smernicama Dobre Distributivne i Dobre Skladišne prakse, opremljeno savremenim sistemima klimatizacije i monitoringa kao i posebno dizajniranim poličnim regalima, omogućava skladištenje lekova i medicinskih sredstava po najvišim standardima.
  Propisane granične vrednosti temperature u ambijentalnom delu magacina su 15-25°C.

 • Lekovi se osim u ambijentalnim uslovima skladište i u hladnim komorama koje su validirane, a njihov rad je u potpunosti automatizovan i nezavisan.
  Ispred svih hladnih komora se nalazi predkomora koja štiti komore od nekontrolisanog upada toplijeg vazduha i obezbeđuje stabilne temperaturne uslove u hladnim komorama.
  Propisane granične vrednosti temperature u hladnim komorama su 2-8°C.
 • Monitoring temperature i vlage se ostvaruje preko validiranog softvera VTP µSCADA koji je u skladu sa standardom 21CFR part 11.
 • Transport robe ostvarujemo sopstvenim validiranim dostavnim vozilima prilagođenim za prevoz farmaceutskih proizvoda. Tovarni prostor vozila je termoizolovan i poseduje uređaje za održavanje propisanih temperaturnih režima u toku transporta, u svim vremenskim uslovima (i zimi i leti).Ugradnjom termografa sa štampačem u samom vozilu, omogućeno je štampanje temperaturnog opsega u kom se nalazila roba tokom transporta.
  Robu mogu da prate validirani digitalni merači temperature, koji se postavljaju uz sam lek, kako bi promena temperature dodatno bila kontrolisana i dokumentovana odgovarajucim zapisom.
 • U slučaju nestanka struje automatski se uključuje agregat, koji obezbeđuje neprekidno napajanje strujom hladnih komora, sistema za klimatizaciju i sistema za monitoring temperature i relativne vlažnosti vazduha u magacinu.Promene u režimu rada agregata i stanja elektro napajanja svih važnih sistema se prate daljinskim putem, direktnom komunikacijom preko poruka putem mobilnih telefona, sa zaposlenima zaduženim za sprovođenje hitnih intervencija u slučaju potrebe.Sistem kontrole pristupa, protiv požarni sistem, protiv-provalni sistem kao i 24/7 video-monitoring svih bezbednosnih sistema na objektu (video kamere, alarmni sistemi i dr.) obezbeđuju sigurno i bezbedno skladište.Neprekidno napajanje svih važnih sistema, daljinska kontrola i pristup sistemima uz fizičko obezbedenje zaštitnim rešetkama i sigurnosnim bravama dodatno su obezbeđenje skladišnog prostora.