Skladištenje i transport

Skladištenje i transport

USLUZNO SKLADISTENJE-AMBIJENT

Savremeno ambijentalno skladište, dizajnirano u skladu sa smernicama dobre distributivne i dobre skladišne prakse, opremljeno savremenim sistemima klimatizacije i monitoringa kao i posebno dizajniranim poličnim regalima, omogućava skladištenje lekova i medicinskih sredstava po najvišim standardima.

Pouzdan, iskusan i profesionalan tim pruža širok spektar kvalitetnih usluga i u stanju je da brzo odgovori na svaki zahtev klijenata.

Propisane granične vrednosti temperature u ambijentalnom delu magacina su 15-25°C.

Monitoring temperature i vlage se ostvaruje preko validiranog softvera VTP µSCADA koji je u skladu sa standardom 21CFR part 11.

Lekovi se osim u ambijentalnim uslovima skladište i u hladnim komorama koje su validirane, a njihov rad je u potpunosti automatizovan i nezavisan.

Ispred svih hladnih komora se nalazi predkomora koja štiti komore od nekontrolisanog upada toplijeg vazduha i obezbeđuje stabilne temperaturne uslove u hladnim komorama.

Propisane granične vrednosti temperature u hladnim komorama su 2-8°C.

Transport robe ostvarujemo sopstvenim validiranim dostavnim vozilima prilagođenim za prevoz farmaceutskih proizvoda.

Tovarni prostor vozila je termoizolovan i poseduje uređaje za održavanje propisanih temperaturnih režima u toku transporta, u svim vremenskim uslovima (i zimi i leti).

Ugradnjom termografa sa štampačem u samom vozilu, omogućeno je štampanje temperaturnog opsega u kom se nalazila roba tokom transporta.

Robu mogu da prate validirani digitalni merači temperature, koji se postavljaju uz sam lek, kako bi promena temperature dodatno bila kontrolisana i dokumentovana odgovarajućim zapisom.